Onderstaande regels zijn van toepassing op bezoekers van ons Casino

Huisregels

 • Toegang tot ons casino is uitsluitend vanaf 21 jaar.
 • Maximaal 2 personen per kansspelautomaat toegestaan.
 • Stoelen zijn uitsluitend bedoeld voor spelers op de kansspelautomaten.
 • De Beheerder is bevoegd om een entreeverbod op te leggen.
 • Bij een lopend entreeverbod wordt de toegang altijd ontzegd.
 • Grand Prix Casino is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.
 • Geen voeten, bekers of blikjes frisdrank in de geldteruggave bak zetten in verband met storingen aan de kansspelautomaat.
 • Het gebruik van Alcoholhoudende dranken of (soft) drugs is in het casino verboden.
 • Personen die kennelijk onder invloed zijn van alcohol of drugs worden niet toegelaten.
 • Bij brand of andere calamiteiten dienen de aanwijzingen van de medewerkers strikt opgevolgd te worden.
 • Grand Prix Casino is een schone locatie met goed functionerende kansspelautomaten. Wij verzoeken u dit zo te laten.